АРТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СУВЕНИРИ и ПОДАРЪЦИ
HANDMADE ARTS, SOUVENIRS and GIFTS

Language:

М А Г А З И Н - Г А Л Е Р И Я

София, ул."Неофит Рилски“ №: 36

THRACIAN MOTIVES

Handmade in *Workshop for Arts and Crafts Artikos* souvenirs with Thracian motives – plaques, thalers and dishes.