АРТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СУВЕНИРИ и ПОДАРЪЦИ
GO TO → EN
М А Г А З И Н - Г А Л Е Р И Я

София, ул."Неофит Рилски“ №: 36 тел. 0888 10 52 53

ПОРЪЧКИ ОНЛАЙН СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ СЪС СРОК НА ДОСТАВКА 24 ЧАСА! ФИЗИЧЕСКАТА ГАЛЕРИЯ Е ОТВОРЕНА МЕЖДУ 10 И 19 ЧАСА

Света великомъченица Марина

На 17 юли почитаме Света великомъченица Марина – млада девойка, изтърпяла жестоки наказания, в името на своята вяра в Иисус Христос. Икони с нейния облик вижте ТУК.

Марина била родена през III век в Антиохия Писидийска (днешна Сирия) в семейството на езически жрец. По онова време, заради гоненията срещу християните, повечето или вече се били скрили в пустинята, или бродели градовете преоблечени като просяци и така тайно проповядвали вярата си. Именно от такъв просяк Марина чула за Христос. И се помолила да й даде Бог да бъде кръстена в христянската вяра, защото приема него за свой Господ. Въпреки, че знаела, че може да бъде преследвана и измъчвана, тя не криела вярата си. А пръв нейн враг станал самият й баща, който вярвал в други богове и започнал да се отнася с нея много жестоко. Но тя не се пречупила.

Минали години, Марина навършила 16 години. През града минал управителя на източните земи на Римската империя и харесал Марина за своя жена. Разпитал я за семейството й, за нейното име и звание. А тя му разказала всичко, включително и за вярата си. Като чул това, управителя заповядал да бъде заведена с него и изправена пред съд. Първоначално опитвал да я убеди да се отрече от Иисус без да бъде наказвана. Но те не склонила. За това започнали да я налагат с тояги. Цялата в рани била хвърлена в тъмницата. Но през нощта й се явил Бог и излекувал раните. На другия ден всички били смаяни, но управителя казал, че това са неговите богове, които проявявали милостта си към неверницата, за да я склонят да ги приеме. Но Марина не вярвала в тези думи, защото знаела истината. И отново започнали да я измъчват, като този път обгаряли раните и с огнени факли. Марина изтърпяла и това, като единствената й молитва била Бог да й даде да влезе покръстена в Неговото царство. Тогава управителя заповядал да я удавят. Завързали я и я пуснали в голяма каца с вода. Марина влязла с молитва във водата – Господ да развърже оковите и да я покръсти именно в тази вода. И тогава пред очите на всички оковите се скъсали, неземна светлина огряла Марина, а тя пеела песни, които хвалели Иисус Христос. Управника разбрал, че усилията му да откаже Марина от християнската вяра, няма да се увенчаят с успех и я осъдил на смърт.

Именно заради мъченията й в огън и вода, в народните вярвания Света Марина се почита в някои райони със запалване на обреден огън. На някои места огъня се пали от братя близнаци, а в други – жените се събират и голи палят огън, който занасят в дома си за благословия. Съществува и вярването, че Св. Марина покровителства и водите. За това болни и най-вече незрящи ходят на аязмо близо до манастир или друг храм, измиват очите си, отпиват глътка и молят Света Марина да ги изцели.

На 17 юли празнуват всички занаятчии, които работят с огън – ковачи, хлебари, грънчари. Жените им месят питка, която мажат с мед и раздават на роднини и съседи – да е здрав стопанина на къщата и да е доходен бизнеса му.

Имен ден празнуват Марина, Марин, Маринка, Маринчо, Марчо. Да са здрави и честити!

Вашият коментар