АРТ СЪБИТИЯ - ИЗЛОЖБИ

ВИЖ ТУК

М А Г А З И Н - Г А Л Е Р И Я

София, ул."Неофит Рилски“ №: 36

ХОБИ АРТ РАБОТИЛНИЦИ

ВИЖ ТУК

Политика за поверителност


В кратко резюме, относно

Политика за защита на личните данни

АРТИКОС ООД е регистриран по Закона за защита на личните данни – под № 415820/14.05.2015 г. и като регистратор /администратор на лични данни, дружеството се ангажира да събира, съхранява и обработва предоставените при регистрацията лични данни, като с приемането на тази Политика и общите условия потребителят дава изричното си съгласие за това.

Личните данни на потребителите се съхраняват на технически средства с ограничен достъп и ще бъдат използвани само и единствено с оглед нуждите на този сайт и предоставяните от него услуги.

Всеки регистрирал се потребител създава парола, с която има достъп до личната си информация. Вие сте длъжни да пазите в тайна своя достъп до системата и респективно до личната ви информация.

Без съгласие на потребителя личните му данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако това не се изисква по силата на общите условия на сайта, закон или по нареждане на държавен орган.

По всяко време потребителят може да изтрие профила, като премахне съдържащите се в него лични данни. АРТИКОС ООД/artikos.bg не носи отговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства на трети лица.

Относно Бисквитки

Сайта ни използва “бисквитки”/cookies единствено и само с цел да подобрим обслужването Ви.

АРТИКОС ООД изрично декларира, че предоставените от потребитерите Лични данни не се предоставят на трети лица за рекламни, промоционални и каквито и да било други цели, различни от услугите предоставяни в artikos.bg

АРТИКОС ООД/artikos.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящата политика и общите условия за ползване на сайта.

Относно Защита на транзакционните данни

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

– Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката с платежната страница на epay.bg/easypay.bg ; PaySera.bg ; mypos.eu и fibank.bg

– АРТИКОС ООД/artikos.bg не събира никакви данни по отношение на плащане с банкова карта. Цялата процедура протича под контрола на epay.bg/easypay.bg ; PaySera.bg ; mypos.eu и fibank.bg, в зависимост от избрания от Клиента електронен канал за плащане.

В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни epay.bg поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.


ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА

ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Вашият акаунт

АРТИКОС ООД/artikos.bg ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате САЙТА, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп / използване на САЙТА посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.

Чрез влизането/използването на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.

При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.

АРТИКОС ООД/artikos.bg си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.

АРТИКОС ООД/artikos.bg ще положи всички усилия да осигури достъп до САЙТА без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

2. Политика за конфиденциалност

АРТИКОС ООД/artikos.bg разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данните са защитени.

АРТИКОС ООД/artikos.bg няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта за използване на САЙТА или номера на кредитната си карта. АРТИКОС ООД/artikos.bg няма да изисква по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано от вас!

Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към АРТИКОС ООД/artikos.bg.

Идентифицирайте фалшивите и-мейли (фалшификация или измама)

Автентичните e-mail-и на АРТИКОС ООД/artikos.bg са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на“@artikos.bg”
Не са автентични и-мейли от АРТИКОС ООД/artikos.bg, които изискват лична информация, или тези които ви насочват към сайт, различен от artikos.bg

3. Предпазване на лични данни

Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в САЙТА, ще бъде обработена от АРТИКОС ООД/artikos.bg, като гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система.

Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, се използва от АРТИКОС ООД/artikos.bg за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Също така, АРТИКОС ООД/artikos.bg използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на САЙТА.

АРТИКОС ООД/artikos.bg запазва всякаква информация, поставена на САЙТА или изпратена по друг начин от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ.

Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия акаунт в АРТИКОС ООД/artikos.bg, за търсене на продукти в САЙТА, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, попълвате формуляр в САЙТА или тогава, когато общувате със служители на АРТИКОС ООД/artikos.bg.

Данните, които Вие доброволно и по собствена воля предоставяте, са: име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес , е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера), и финансови данни.

Също така, АРТИКОС ООД/artikos.bg може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на САЙТА за предотвратяване на измами и други цели.

АРТИКОС ООД/artikos.bg може да използва модули cookie и за други цели, включително за:

Достъп до информация, когато влизате, за да предоставите персонализирано съдържание, за да съхраните последната визуализирана страница на един продукт или услуга АРТИКОС ООД/artikos.bg

Оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси и други, свързани с правилното функциониране на сайта и предлаганите в него услуги.
Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookie, за отхвърляне на всички модули cookie или да Ви информираме тогава когато е поставен модул cookie. Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на cookie.

Ако отхвърляте всички модули cookie, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на АРТИКОС ООД/artikos.bg

Чрез регистрирането в САЙТА/ извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на АРТИКОС ООД/artikos.bg и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от АРТИКОС ООД/artikos.bg и от партньори по договор на АРТИКОС ООД/artikos.bg за:
– Изпращане на информационен бюлетин/при активен абонамент/, нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);
– Обработка на поръчките и доставките.

– Следене на продажбени данни.

На основата на една изпратена поръчка на e-mail адрес на АРТИКОС ООД/artikos.bg, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ могат да имат, безплатно, следните права:

– Веднъж на година, потвърждаването, че личните данни се обработват или не

– да се намесват при предоставянето на данни;

– да се противопоставят на обработката на данни заради законни и основателна причини, свързани с конкретната ситуация.

4. Права за интелектуална собственост

Съдържанието на този САЙТ, формата, текста, графиката, лого, буроните, иконките, изображенията, аудио файлове, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост на АРТИКОС ООД/artikos.bg, неговите представители или неговите доставчици на съдържание и са защитени от законите на България, както и международните закони за авторското право и базите данни.

Всички материали, включени в този САЙТ (съдържание), са собственост на АРТИКОС ООД.

Достъпът /използването на този САЙТ не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА права за препродажба или търговско използване на този САЙТ или съдържанието му.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ нямат право да събират или използват списъци, описания и цените на продуктите, търгувани от АРТИКОС ООД/artikos.bg, да направят копие на този САЙТ или съдържанието му.

Всяко изтегляне или копиране на информация за акаунт в полза на друг търговец, както и използването на автоматични устройства или друг начин на придобиване за извличане на данни е строго забранена без изричното писмено съгласие на АРТИКОС ООД.

Достъп /използване на този уеб сайт не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА правото да възпроизвежда, дублира, копира, продава, препродава, посещава или по друг начин да използва с всякаква търговска цел този САЙТ и всяка част от него, без изричното писмено съгласие на АРТИКОС ООД.

ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИТЕ нямат право да използват логото, марка или друга графика/чертеж на САЙТА, без изричното писмено съгласие на АРТИКОС ООД.

Чрез представяне на информация или материали чрез този САЙТ ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се съгласява да предостави на дружеството АРТИКОС ООД правото да използва, възпроизвежда, показва, модифицира, предава и разпространява тези материали или информация. Също така, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се съгласява, че дружеството АРТИКОС ООД може да използва свободно в негов интерес тези идеи, концепции, know-how или техники, изпратени чрез сайтаartikos.bg.

Дружеството АРТИКОС ООД няма да бъде обвързан със задължения, свързани с поверителността на изпратената информация, ако действащото законодателство не предвижда други спецификации в това отношение.

Моля, да се запознаете с Общите Условия за ползване на сайта !

Последна редакция: 07.08.2017 г.

АРТИКОС