АРТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СУВЕНИРИ и ПОДАРЪЦИ
GO TO → EN
М А Г А З И Н - Г А Л Е Р И Я

София, ул."Неофит Рилски“ №: 36 тел. 0888 10 52 53

Петдесетница

Петдесетница

Петдесетница или Денят на Светия дух е един от най-големите църковни празници. С променлива дата е – винаги 49 дни след първия ден от Великден. Тази година е на 16 юни (през 2018 беше на 27 май, а през 2017 година – на 4 юни).

Празникът се нарича така, защото това събитие е станало в деня на старозаветния празник Петдесетница. След Възнесението на Иисус Христос, Апостолите и Света Богородица се отдали на постоянна молитва в Сионската горница. В деня на този празник изведнъж се извила вихрушка и самият Свети Дух се явил пред вярващите във вид на огнени езици. Божественият огън веднага пламнал в тях и ги изпълнил с благодат. Започнали да прославят величието на Бога, като заговорили на различни езици, непознати за тях до тогава. Това им дало увереност да отидат по всички краища на света да проповядват Евангелието, да отдадат живота си на Христовата вяра и да сеят семенцата й в душите на другите.

Шумът от небето привлякъл към къщата множество юдеи. По слуачай празника в Йерусалим се били събрали хора от най-различни народности и всеки чувал на своя си език думи, прославящи Бога. На този ден апостол Петър произнесъл първата си пламенна проповед. Словата му проникнали дълбоко в сърцата на слушащите го и мнозина приели веднага вярата в Христа. След този ден апостолите постановили християните да възпоменават всяка година на този ден това велико събитие – слизането на Светия Дух. За това този ден се смята и за рожден на Христовата църква. Понеделникът след Петдесетница е празникът на Светия Дух. Този празник Църквата е установила заради величието на Пресветия и Животворящ Дух, чрез Който ни се дарява всяка мъдрост и Който е източникът на живота.

Вашият коментар