АРТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СУВЕНИРИ и ПОДАРЪЦИ
GO TO → EN
М А Г А З И Н - Г А Л Е Р И Я

София, ул."Неофит Рилски“ №: 36 тел. 0888 10 52 53

ИЗПОЛЗВАЙТЕ БУТОНА "ВИЖ ПО КАТЕГОРИЯ". ТЪРСАЧКАТА В САЙТА НЕ РАБОТИ КОРЕКТНО, РАБОТИМ ПО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМА!

Общи условияОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ В ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН/САЙТ

РАБОТИЛНИЦА ЗА ЗАНАЯТИ И ИЗКУСТВА АРТИКОС“ СТОКИ И УСЛУГИ

Интернет домейна artikos.bg е собственост на “Артикос” ЕООД, гр. София, жк.Надежда, ЕИК 203432024.

Съдържанието и услугите на интернет сайта и електронен магазин „Работилница за Занаяти и Изкуства Артикос“ с интернет адрес https://artikos.bg се предоставят и обслужват от “Галерия Артикос” ЕООД, с адрес: гр. София, ул.“Неофит Рилски“ № 36, Магазин-Галерия Артикос, ЕИК 205020838, eлектронна поща: gallery@artikos.bg / sales@artikos.bg с всички произтичащи от това права и задължения.

Настоящият документ установява правилата, които “Галерия Артикос” ЕООД, наричан за краткост ТЪРГОВЕЦА, прилага спрямо Потребител/клиент на услугите, които предлага като, но не само на интернет сайта/магазин https://artikos.bg :

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина“Работилница за занаяти АРТИКОС“- https://artikos.bg Тези условия обвързват всички потребители. С посещението си, присъствието си или с ползването на услугите предоставяни на https://artikos.bg, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Потребителят/клиентът винаги може да напусне и да не ползва услугите предоставяни от ТЪРГОВЕЦА в https://artikos.bg ако не е съгласен с настоящите условия.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на https://artikos.bg съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на https://artikos.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

4. След подаване на поръчката и нейното потвърждаване, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се във формата за поръчка /количката/. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение за приемане на поръчката му на посочен от него електронен адрес. Търгорецът обработва получената поръчка, свързва се с клиента на посочен от него телефонен номер и след получаване на потвърждение на същата се счита, че договорът е сключен и поръчката се изпраща на клиента.

Същите правила и условия се прилагат и по отношение на поръчки направени през формата за запитване или имейл.

5. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес и на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове. Всички цени на обявени в сайта продукти и услуги са крайни с начислени в тях всички установени законово и нормативно данъци и такси.

II. ПРЕДОСТАВЕНА УСЛУГА

7. ТЪРГОВЕЦА чрез интернет магазина Работилница за занаяти и изкуства АРТИКОС“- https://artikos.bg представя художествени произведения, сувенири и продукти, ръчна изработка от собствената си продуктова линия, както и произведения изработени от гост автори на магазина. Подробна информация за всеки продукт се предоставя и побликува в описанието към всяко произведение в каталога на сайта.

8. Потребителя/клиента може да закупи или поръча за изработка всеки продукт от каталога на https://artikos.bg след надлежно подадена и потвърдена заявка/поръчка по начин описан в тези условия и в условията за доставка и плащане.

III. ДОСТАВКА

9. Стоката по направената от клиента поръчка се доставя с куриерска фирма СПИДИ/speedy.bg или друг доставчик. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

Доставката е за сметка на потребителя/клиента. Ако Търговецът е обявил условия на „Безплатна доставка“, то същата се прилага единствено и само за доставка извършена чрез куриерска фирма СПИДИ/speedy.bg и е напълно безплатна за потребителя/клиента.

10. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА и КУРИЕРА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката от потребителят/клиентът, ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

11. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

12. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

13. Търговецът предоставя художествени произведения и сувенири, които са ръчна изработка чието предназначение е за лична, аксесоарна, персонална или интериорна украса. В този смисъл, продуктите не следва и не носят гаранционни права за експлоатация.

14. Търговецът ще уважи рекламация само при проява на дефект в материалите използвани при изработката на продуктите при спазване на сроковете и начина за връщане на закупена стока.

15. Потребителя/клиента приема и се съгласява с качеството и вида на изработката на продукта в момента на получаването и от куриера. При откриване на несъответствия в изработката и състоянието на продукта потребителя/клиента може да поиска неговата замяна по начина, условията и срока посочени в тези условия.

16. Търговецът може да предложи гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

V. ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА

17. Клиентът има право да откаже направената от него поръчка до/и в момента на нейното потвърждаване при обратната връзка с търговеца, която той прави за финализиране на поръчката.

18. (1)Клиентът има право да върне закупената стока в рамките на 15/петнадесет дни от датата на получаването й при следните спазени условия:

опаковката и външният вид на стоката не са нарушени;

върнатата стока е получена в офиса на Галерия Артикос ЕООД до 15/петнадесетия ден, следващ датата на получаването й от клиента. Последната се удостоверява с подписано копие от товарителницата, придружавала стоката;

– стоката трябва да се придружава от касов бон/бележка и фактура/ако е издадена такава/, удостоверяващи плащнето;

клиентът е длъжен да заплати разходите по връщането на стоката, вкл. транспортни разходи и др. куриерски или банкови такси, свързани с възстановяването на платената цена за покупката;

– клиента е длъжен да възстанови направените от търговеца разходи при доставка „Безплатна доставка“, както и таксата за „Наложен платеж“, ако са използвани от клиента.

клиентът има право да получи само стойността на върната стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й. Сумата се възстановява по начина, по който е била заплатена от клиента в срок до 7 работни дни!

Пример за възстановяване: Ако заплащането е било направено с банкова карта, връщането на сумата става с нареждане на обратна операция по картата в срок от 7 работни дни!

(2) Правото по предходната алинея не е приложимо когато стоката, която е закупена или поръчана е изработена по специална/индивидуална поръчка на потребителя/клиента и нейната изработка е поръчана и договорена през запитване, имейл комуникация или друг начин, различен от покупка/поръчка направени през страниците на сайта – формата за поръчка/количката.

VI. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

19. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и доставка до клиента.

– Всички цени на обявените в сайта продукти и услуги са крайни с начислени в тях всички законово и нормативно установени данъци и такси.

– Бутона “Смяни валутата” в сайта, преобразува цените на сайта в Евро. Стойностите в Евро могат да се използват само като примерна Информация за цените в Евро!

– Всички разплащания в сайта се извършват в Български лева!

– Доставката в рамките на България за поръчка над 200 лв. е безплатен за клиента до офис на куриера. За поръчка до 200 лв. потребителят/клиентът заплаща всички разходи и такси при „плащане при получаване“ по ценовата листа на Куриера.

– Доставката „Лично предаване“ е приложима само в рамките на град София. Поръчка над 100 лв. е безплатен за клиента. За поръчка до 200 лв. потребителят/клиентът заплаща само 4 лв. при получаване. Доставката се извършва с лично предаване от служител на Галерия Артикос след предварителна уговорка.

– В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа и доставката на направената от него поръчка. Поръчки с адрес на доставка извън България, се обработват и изпълняват само след предварителното им заплащане от Клиента.

20. За плащане на направена от Клиента поръчка, ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ЕООД предоставя следните методи:

с банков превод,

– директно плащане с дебитни / кредитни карти чрез MyPos Virtual – БЕЗ ТАКСИ за клиента. Ако се дължи такса за доставка, същата се заплаща на куриера при получаване на поръчката

– с наложен платеж при получаване – чрез Куриерската фирма за доставка СПИДИ/speedy.bg или друга при получаване на пратката. Разходите и таксите за обработка на това плащане са за сметка на получателя/клиента и се дължат и заплащат на Куриера доставчик на пратката.

Плащанията по електронен път се обработват от лицензираните инструменти на MyPos Virtual / mypos.bg които са предоставени с договор за ползване на Галерия Артикос ЕООД. ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ЕООД / https://artikos.bg по никакъв начин Не обработва и Не събира данни за тези транзакции!!!

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

21. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина https://artikos.bg

22. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

23. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

24. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата https://artikos.bg

25. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ЕООД / https://artikos.bg услуги;

да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

да не извършва злоумишлени действия;
• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез https://artikos.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката.

26. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

27. Клиентът предоставя напълно доброволно данните си за контакт и адрес, които са необходими за целите и доставката на направената от него поръчка.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

28. Оператор на Интернет сайта и електронен магазин “Работилница за занаяти и изкуства Артикос” с електронен адрес: https://artikos.bg е ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ЕООД с ЕИК 205020838 и адреси за кореспонденция, заявки и рекламации: тел.: 0888 10 52 53, Електронна поща: sales@artikos.bg

29. ТЪРГОВЕЦА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

30. ТЪРГОВЕЦА има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на https://artikos.bg

31. ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез https://artikos.bg

32. ТЪРГОВЕЦА с получаване на плащането да прехвърли на потребителя/клиента собствеността за лично ползване, но не и авторските права на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

33. ТЪРГОВЕЦА има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани, единствено за целите и услугите предлатани на https://artikos.bg

34. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес sales@artikos.bg ТЪРГОВЕЦА събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

35. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА

36. ТЪРГОВЕЦА има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Настоящият раздел на документ установява правилата, които “Галерия Артикос” ЕООД, гр. София, ул.“Неофит Рилски“ № 36, Магазин-Галерия Артикос, ЕИК 205020838 прилага по отношение на личните данни на Потребителите/Клиентите на услугите, които предлага, но не само на интернет сайта https://artikos.bg

37. (1) “Галерия Артикос” ЕООД събира и обработва личните данни на Потребители/Клиенти на Услугите на основание чл. 4 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното:

– Изрично получено съгласие на Потребителите/Клиентите на услугите предлагани през сайта https://artikos.bg ;

– Изпълнение на задълженията на “Галерия Артикос” ЕООД към Потребителите/Клиентите по договори/поръчки.

(2) С приемане на общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “Галерия Артикос” ЕООД, Потребителите/Клиентите изрично се съгласяват, че “Галерия Артикос” ЕООД има право да събира и обработва личните им данни, за ползваните от тях услуги и в изпълнение на направените от тях поръчки.

38. (1) “Галерия Артикос” ЕООД събира и обработва личните данни, предоставени от Потребителите/Клиентите за целите на предоставяне на Услугите, Договори и Поръчки с Потребителите/Клиентите, включително за следните цели:

– счетоводни цели;

– статистически цели;

– защита на информационната сигурност;

– обезпечаване на изпълнението на договор/поръчки за предоставяне на съответната услуга и доставка;

(2) “Галерия Артикос” ЕООД следва следните принципи при обработката на личните данни на Потребителите/Клиентите:

– законност и добросъвестност;

– точна определеност на целите на обработката;

– съотносимост с целите на обработката;

– точност и актуалност;

– съгласие на Потребителите/Клиентите за обработка на данните.

39. (1) “Галерия Артикос” ЕООД не събира и не обработва лични данни, а Потребителите/Клиентите не предоставят лични данни, които се отнасят за следното:

– разкриват расов или етнически произход;

– разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

– се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

(2) Ал.1 не се прилага в случаите по чл. 5, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

40. (1) При събирането и обработването на личните данни на Потребителите/Клиентите, “Галерия Артикос” ЕООД осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) Потребителите/Клиентите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните данни при предоставянето им на “Галерия Артикос” ЕООД.

(3) Потребителите/Клиентите се задължават да поддържат актуални личните данни, които предоставят на “Галерия Артикос” ЕООД.

41. В случаите, в които личните данни са получени от Потребители/Клиенти, за който се отнасят, “Галерия Артикос” ЕООД има право да ги обработва и предоставя, след предварителна преценка за необходимостта от предоставянето с цел гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическото лице, за всеки конкретен случай, следната информация:

– получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;

– данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;

– информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

42. “Галерия Артикос” ЕООД предоставя на Потребителите/Клиентите, достъп до личните данни, събрани в процеса на регистрация за ползване на услугите.

43. “Галерия Артикос” ЕООД предоставя на Комисията за защита на личните данни, достъп до водените от него регистри и не препятства контрола върху процеса по обработването.

44. (1) “Галерия Артикос” ЕООД предоставя на държавни органи лични данни на Потребителите/Клиентите на услугите след изрично писмено нареждане и в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

(2) “Галерия Артикос” ЕООД предоставя на държавните органи лични данни на Потребителите/Клиентите на услугите, в законово установените случаи.

45. След постигане на целите на обработката на личните данни на Потребителите/Клиентите, “Галерия Артикос” ЕООД унищожава данните или ги прехвърля на друг администратор на лични данни при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

46. (1) Потребителите/Клиентите имат право на достъп до личните данни, които се отнасят за тях, като изпратят до “Галерия Артикос” ЕООД искане за предоставяне на достъп по електронен път.

(2) “Галерия Артикос” ЕООД предоставя достъп само до данните отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искането за предоставяне на достъп.

47. (1) Физическото лице, за което се отнасят данните има право по всяко време да изисква от “Галерия Артикос” ЕООД следното:

– потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

– съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на физическото лице, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

– информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до физическото лице.

48. Физическото лице, чиито данни се обработват от “Галерия Артикос” ЕООД има право по всяко време да поиска от “Галерия Артикос” ЕООД следното:

– да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни;

– да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с горното изречение, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

49. (1) Исканията, отправени до “Галерия Артикос” ЕООД съгласно настоящата политика трябва да съдържат най-малко следното:

– име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

– описание на искането;

– предпочитана форма за предоставяне на информацията;

подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

(2) Когато искането се подава от пълномощник на лицето, прилага се и нотариално заверено пълномощно.

50. (1) “Галерия Артикос” ЕООД се произнася по искането на физическото лице съгласно Чл. 13, ал. 1 в срок до 14 работни дни от подаването му.

(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен от “Галерия Артикос” ООД до 30 работни дни когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на “Галерия Артикос” ООД.

(3) “Галерия Артикос” ЕООД уведомява писмено физическото лице отправило искането на удовлетворяването му или мотивирано отказва удовлетворяването на искането. Уведомлението се изпраща от “Галерия Артикос” ЕООД до физическото лице по пощата с обратна разписка или лично срещу подпис.

(4) Липсата на уведомление от страна на “Галерия Артикос” ЕООД до физическото лице по този член ще се смята за отказ.

51. Физическото лице, за което се отнасят данните, има право на следното:

– да възрази пред “Галерия Артикос” ЕООД срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

– да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;

– да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. 2, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

52. (1) Физическото лице се съгласява, че “Галерия Артикос” ЕООД има право да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на получателя на услугите, които “Галерия Артикос” ЕООД предлага.

(2) “Галерия Артикос” ЕООД осигуряват на получателя на услугата възможност по всяко време да получи информация за съхраняваните в крайното устройство данни. Съответното физическо лице упражнява това право чрез запитване по електронна поща до “Галерия Артикос” ЕООД и чрез легитимация чрез лична карта.

(3) В случай че физическото лице не е възразило изрично срещу съхраняването на информация или получаването на достъп до информацията, съхранена в крайното устройство, “Галерия Артикос” ООД има право да извършва тези действия без изричното съгласие на физическото лице. Възможността на физическото лице да направи възражението по тази алинея се предоставя чрез главната страница “Галерия Артикос” ООД в Интернет.

(4) “Галерия Артикос” ЕООД не предоставя изрична възможност на физическото лице да изрази несъгласие по този член в случаите на предоставяне на услуга на информационното общество, изрично поискана от получателя на услугата на информационното общество.

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40, Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

(по смисъла на Регламент за защита на личните данни)

От 25.05.2018 год. влиза в сила новият Регламент на Европейския парламент относно защитата на личните данни на физическите лица (General Data Protection Regulation, или накратко GDPR). – /ВИЖ ТУК/

Като добросъвестен и коректен партньор обръщаме внимание, че ние в “Галерия Артикос” ЕООД държим изключително много на точното изпълнение на изискванията на Регламента и се придържаме към най-високите стандарти в областта на защита на лични данни. В тази връзка

ДЕКЛАРИРАМЕ, че:

*1. „Галерия Артикос“ ЕООД, в качеството си на доставчик на услуги чрез сайта https://artikos.bg обработва лични данни по смикъла на GDPR само и единствено за целите на предоставените услуги на Потребителите/Клиентите.

*2. В съответствие с изискванията на GDPR „Галерия Артикос“ ЕООД осигурява високо ниво на защита на личните данни на своите клиенти, както и данните на трети лица, които обработва за целите на предлаганите услуги и е взело съответни и адекватни мерки за осигуряване на тяхната пълноценна защита.

*3. В случаи на задължения за „Галерия Артикос“ ЕООД по силата на закон или подзаконов акт, разпореждане на държавен орган за разкриване на данни на клиентите, „Галерия Артикос“ ЕООД не носи отговорност за такова разкриване.

Управител на Галерия Артикос ООД

53. Подробното описание на Политиката за поверителност и личните данни /ВИЖ ТУК/ е неразделна част от документа Общи условия.

X. ИЗМЕНЕНИЯ

54. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

XI. ТЕРМИНОЛОГИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

55. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата https://artikos.bg на своя браузър.

56. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

57. Под „Търговец“ се разбира ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ЕООД с интернет сайта https://artikos.bg

Адреси за кореспонденция, заявки и рекламации: гр. София, ул.“Неофит Рилски“ № 36, Магазин-Галерия Артикос; eлектронна поща: gallery@artikos.bg / sales@artikos.bg

58. Домейна artikos.bg е собственост на АРТИКОС ЕООД с ЕИК 203432024. Домейна е предоставен на ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ЕООД за управление и развитие на платформата „РАБОТИЛНИЦА ЗА ЗАНАЯТИ И ИЗКУСТВА АРТИКОС“ , като всички произтичащи от тази дейност права и задължения са отговорност и за сметка на ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ЕООД. Адреси за кореспонденция, заявки и рекламации: гр. София, ул.“Неофит Рилски“ № 36, Магазин-Галерия Артикос; eлектронна поща: gallery@artikos.bg / sales@artikos.bg

58. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

Последна редакция: 19.0.2024 г.

АРТИКОС